Evelien Gargasch
Liefde verbinding reflectie inzicht wijsheid.
Arabische kalligrafie, maghrebijnse stijl.

Ik zoek tijdens mijn werk verbinding met mezelf en de wereld, de stilte, het woord, de tijd, het verleden en nu, beeldtaal uit verschillende culturele  tradities en die van mijzelf; naar harmonie tussen betekenis, vorm en materiaal; naar het ervaren van eenheid, naar begrip van hoe alles samenhangt en uiteindelijk één is. Zo geven de woorden die ik gebruik meer betekenis, meer uitdrukking dan alleen het uitgesproken woord. Ze laten me er bij stil staan en helpen me verder.