Fotogroep Haarlem:
zien en gezien worden
Elkaar inspireren is het motto van Fotogroep Haarlem. Daarnaast is voor de leden minstens zo belangrijk: jezelf ontwikkelen. De leden zijn dan amateurs in de zin dat het niet om broodwinning gaat, ze investeren doorlopend in kwaliteitsverbetering of dat nu om opleiding, oefening of apparatuur gaat. 

Allen zijn ze op zoek naar die onsterfelijke plaat, dat icoon dat nog lang in de herinnering blijft.
De één legt zijn werk graag voor aan een regionale of landelijke jury, de ander werkt onverdroten voort in haar eigen stijl, wars van scores of juryrapporten.

De clubroep telt 36 fotografen, elk met een eigen stijl en smaak.