Gaby Houweling
In haar schilderijen laat Gaby het realisme achter zich om door te dringen tot de po√ęzie van het innerlijk leven.
Ze is gefascineerd door beelden en verhalen die uit een filosofische of theologische stroming komen en probeert die indrukken te verweven in haar schilderijen. Zo komt haar innerlijke belevingswereld tot uitdrukking op het doek. In haar onderzoek staat het vrouwbeeld centraal en er is een duidelijk romantisch aspect in haar werk.

Momenteel is zij naast haar schilderwerk ook bezig met etsen, de grilligheid van de etslijn boeit haar. Ze werkt met gelaagde transparante beelden om zo een tijdsverloop in het kijken op te eisen.