Marjolijn Peeters

Vergeten herinnering

Wat weet ik nog.
Wat is echt.
Beelden komen. Gedachten waaieren eroverheen.
Is het mijn verhaal?
Ik zoek een anker.
Zweef erlangs. Grijp vergeefs naar het woord
dat geen body krijgt en ijl in de lucht hangt.
De contour zichtbaar. De kleuren vaag transparant.
Ik leun. Een boom geworteld in mijn herinnering

zonder iets prijs te geven van zijn oorsprong.