T.T.G.
Tegen Teloor Gang, is een collectief dat zijn expressieve sporen veelvuldig in de media achterlaat.
De geijkte paden worden hierbij het liefst zijdelings bewandeld.
Vorig jaar traden twee leden als primeur terug op vertrouwd terrein. Ook dit jaar keren zij weer van 'binnen naar buiten’. Het werk is vaak gelaagd opgebouwd waarbij spuitbus en sjabloontechnieken een grote rol spelen.